Notice / News

 • शिष्यवृत्ती बाबत विद्यार्थ्यांना महत्वपूर्ण सूचना दि. २३/०३/२०२१
  .
  [ Date on 23-Mar-2021 / 5:52 PM ]
 • संस्थेतील यंत्रसामुग्री, उपकरणे, तत्सम साहित्याचे जाहीर लिलावाबाबत अति व शर्ती
  संस्थेतील यंत्रसामुग्री, उपकरणे, तत्सम साहित्याचे जाहीर लिलावाबाबत अति व शर्ती
  [ Date on 18-Mar-2021 / 4:16 PM ]
 • बिझिनेस प्लॅन स्थगिती सूचना

  [ Date on 12-Mar-2021 / 4:50 PM ]
 • First Year online practical timetable(science)
  .
  [ Date on 09-Mar-2021 / 12:52 PM ]
 • तंत्रशिक्षण पदविका-थोडक्यात माहिती
  तंत्रशिक्षण पदविका-थोडक्यात माहिती
  [ Date on 21-Feb-2020 / 10:37 AM ]
 • GP Washim in Msbte NEWSLETTER
  GP Washim in Msbte NEWSLETTER
  [ Date on 18-Sep-2020 / 4:53 PM ]